Hotarari ale consiliului local

Hotarari 2023

Hotararea nr. 75/2023 – HCL NR. 75 DIN 31.08.2023

Hotararea nr. 48/2023 – HCL NR. 48 DIN 22.05.2023

Hotararea nr. 47/2023 – HCL NR. 47 DIN 22.05.2023

Hotararea nr. 46/2023 – HCL NR. 46 DIN 22.05.2023

Hotararea nr. 45/2023 – HCL NR. 45 DIN 15.05.2023

Hotararea nr. 44/2023 – HCL NR. 44 DIN 08.05.2023

Hotararea nr. 43/2023 – HCL NR. 43 DIN 08.05.2023

Hotararea nr. 42/2023 – HCL NR. 42 DIN 25.04.2023

Hotararea nr. 41/2023 – HCL NR. 41 DIN 25.04.2023

Hotararea nr. 40/2023 – HCL NR. 40 DIN 25.04.2023

Hotararea nr. 39/2023 – HCL NR. 39 DIN 25.04.2023

Hotararea nr. 38/2023 – HCL NR. 38 DIN 25.04.2023

Hotararea nr. 37/2023 – HCL NR. 37 DIN 07.04.2023

Hotararea nr. 36/2023 – HCL NR. 36 DIN 07.04.2023

Hotararea nr. 35/2023 – HCL NR.35 DIN 07.04.2023

Hotararea nr. 34/2023 – HCL NR. 34 DIN 21.03.2023

Hotararea nr. 33/2023 – HCL NR. 33 DIN 21.03.2023

Hotararea nr. 32/2023 – HCL NR. 32 DIN 21.03.2023

Hotararea nr. 31/2023 – HCL NR. 31 DIN 21.03.2023

Hotararea nr. 30/2023 – HCL NR. 30 DIN 21.03.2023

Hotararea nr. 29/2023 – HCL NR. 29 DIN 21 .03.2023

Hotararea nr. 28/2023 – HCL NR.28 DIN 07.03.2023

Hotararea nr. 27/2023 – HCL NR. 27 DIN 28.02.2023

Hotararea nr. 26/2023 – HCL NR. 26 DIN 28.02.2023

Hotararea nr. 25/2023 – HCL NR. 25 DIN 28.02.2023

Hotararea nr. 24/2023 – HCL NR. 24 DIN 28.02.2023

Hotararea nr. 23/2023 – HCL NR. 23 DIN 28.02.2023

Hotararea nr. 21/2023 – HCL NR. 22 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 21/2023 – HCL NR. 21 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 20/2023 – HCL NR. 20 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 19/2023 – HCL NR. 19 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 18/2023 – HCL NR. 18 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 17/2023 – HCL NR. 17 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 16/2023 – HCL NR. 16 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 15/2023 – HCL NR. 15 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 14/2023 – HCL NR. 14 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 13/2023 – HCL NR. 13 DIN 09.03.2023

Hotararea nr. 12/2023 – HCL NR. 12 DIN 09.02.2023

Hotararea nr. 11/2023 – HCL NR. 11 DIN 07.02.2023

Hotararea nr. 10/2023 – HCL NR. 10 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 9/2023 – HCL NR. 9 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 8/2023 – HCL NR. 8 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 7/2023 – HCL NR. 7 DIN 21. 01.2023

Hotararea nr. 6/2023 – HCL NR. 6 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 5/2023 – HCL NR. 5 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 4/2023 – HCL NR. 4 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 3/2023 – HCL NR. 3 DIN 26.01.2023

Hotararea nr. 2/2023 – HCL NR. 2 DIN 26.01. 2023

Hotararea nr. 1/2023 – HCL NR. 1 DIN 26.01.2023

Hotarari 2022

Hotararea nr. 91/2022 – HCL NR. 91 DIN 21.12.2022 PRIV. ACORDUL PROPRIETARULUI COM. BALENI SOLICITAT PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 35 DIN 18.02.2020 CONCESIONARULUI HANUL MARE BALENI SRL,PT SCHIMBARE DESTINATIE

Hotararea nr. 90/2022 – HCL NR. 90 DIN 21.12.2022 PRIV. DAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PT INITIEREA SI ELABORAREA PROCEDURILOR PT VANZAREA IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAF. DE 1625 MP,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COM. BALENI

Hotararea nr. 89/2022 –HCL NR. 89 DIN 21.12.2022 PRIV. APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PT INFIINTARE RETELE ELECTRICE PT ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA IN VEDEREA IRIGARII FERMELOR AGRICOLE DIN COM. BALENI

Hotararea nr. 86/2022 –HCL NR. 86 DIN 21.12.2022 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII RETELEI SCOLARE A COMUNEI BALENI PT ANUL SCOLAR 2023-2024

Hotararea nr. 85/2022 –HCL NR. 85 DIN 21.12.2022 PRIVIND SATBILIREA PROCEDURII SI A CRITERIILOR DE ACORDARE A SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR DATORATE DE CATRE PERS. FIZICE

Hotararea nr. 84/2022 –HCL NR. 84 DIN 21.12.2022 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023

Hotararea nr. 83/2022 –HCL NR. 83 DIN 21.12.2022 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

Hotararea nr. 82/2022 –HCL NR. 82 DIN 05.12.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURII SI CHELTUIELI PT ANUL 2022

Hotararea nr. 81/2022 – HCL NR. 81 DIN 25.11.2022 PRIV. ACORDAREA PACHETELOR DE CRACIUN LA NIVELUL UAT COM. BALENI

Hotararea nr. 80/2022 – HCL NR. 80 DIN 25.11.2022 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotararea nr. 79/2022 – HCL NR. 79 DIN 25.11.2022 PRIV. APROBAREA PUG PT DESFIINTARE LOCINTE+ CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL ,DRUMURI ACCES,ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ,SPATIU PARCARE AMENAJARI EXTERIOARE,PANOURI FIRMA SI PUBLICITATE

Hotararea nr. 78/2022 –HCL NR. 78 DIN 25.11.2022 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ANUL 2022

Hotararea nr. 77/2022 – HCL NR. 77 DIN 27.10.2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ANUL 2022

Hotararea nr. 76/2022 –HCL NR. 76 DIN 18.10.2022 PRIV. DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI L. BALENI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL, PT 2022-2023

Hotararea nr. 75/2022 – HCL NR. 75 DIN 18.10.2022 PRIV. DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.L. BALENI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL L.T.U.BALEANU PT 2022-2023

Hotararea nr. 74/2022 – HCL NR. 74 DIN 18.10.2022 PRIV. APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI -AMENAJARE SANTURI SI PODETE PT OPTIMIZAREA APELOR PLUVIALE PE SOS. NUCETULUI IN REGIM DE URGENTA

Hotararea nr. 73/2022 –HCL NR. 73 DIN 18.10.2022 PRIV. INSUSIREA RAPOTULUI DE EVALUARE PT TERENUL IN SUPRAF. DE 12.510 MP APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COM. BALENI SI APROBAREA VANZARII DIRECTE, PRIN EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE

Hotararea nr. 72/2022 –HCL NR. 72 DIN 18.10.2022 PRIV. CONSTITUIREA UNUI DREPT REAL DE FOLOSINTA ASUPRA UNUI TEREN IN SUPRAF. DE 2700 MP SITUAT IN COM. BALENI IN VEDEREA DARII IN FOLOSINTA GRATUITA A ACESTUIA-RACHETE ANTIGRINDINA

Hotararea nr. 71/2022 –HCL NR. 71 DIN 18.10.2022 PRIV. COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL COM BALENI ,JUD. DAMBOVITA

Hotararea nr. 70/2022 –HCL NR. 70 DIN 18.10.2022 PRIV. APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL COM. BALENI IN DOMENIUL PRIVAT AL COM. BALENI A UNOR SUPRAFETE DE TEREN HCF3BA~1

Hotararea nr. 69/2022 – HCL NR. 69 DIN 18.10.2022 PRIV. APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI -TEREN IN SUPRAFATA DE 482.700 MP , SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI BALENI SAT. BALENI-SARBI,T.29, P.164

Hotararea nr. 68/2022 –HCL NR. 68 DIN 16.09.2022 PRI. APROBAREA DEZMEMBRARII IN 7 LOTURI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 5718 MP , SITUAT IN STR. TARINEI DIN COM. BALENI

Hotararea nr. 67/2022 –HCL NR. 67 DIN 16.09.2022 PRIV. APROBAREA DEZMEMBRARI IN 25 LOTURI IMOBILUL-TEREN IN SUPRAFATA DE 12933 MP , SITUAT IN STRADA TARINEI ,COMUNA BALENI

Hotararea nr. 66/2022 –HCL NR. 66 DIN 16.09.2022 PRIV. APROBAREA IMPLEMENTARI PROIECTULUI -INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTA IN COM. BALENI

Hotararea nr. 65/2022 –HCL NR. 65 DIN 16.09.2022 PRIV. APROBAREA MODIFICARII ANEXEI NR.1 LA HCL NR. 58 DIN 09.08.2022 PRIV. COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL COM. BALENI

Hotararea nr. 64/2022 –HCL NR. 64 DIN 19.09.2022 PRIV APROBAREA DEZMEMBRARII A IMOBILULUI -TEREN IN SUPRAFATA DE 482.700 MP SITUAT IN EXTRAVILANUL COM. BALENI

Hotararea nr. 63/2022 – HCL NR. 63 DIN 16.09.2022 PRIV. APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI DOCUMENTATIA DE A TRIBUIRE PT CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAF. DE 77005 MP( TEREN NEPRODUCTIV)

Hotararea nr. 62/2022 –HCL NR. 62 DIN 02.09.2022 PRIV. APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A RAPORTULUI DE EVALUARE A IMOBILULUI TEREN CU SUPRAF. DE 77005 MP, TEREN NEPRODUCTIV APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BALENI,

Hotararea nr. 61/2022 –HCL NR. 61 DIN 02.09.2022 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Hotararea nr. 60/2022 –HCL NR. 60 DIN 09.08.2022 PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COM. BALENI ,A TERENULUI IN SUPRAF. DE 1000 MP- PUNCTUL OBOR SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI BALENI

Hotararea nr. 59/2022 –HCL NR. 59 DIN 09.08.2022 PRIV. APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 5718 MP SITUAT PE STR. TARINEI DIN COM. BALENI

Hotararea nr. 58/2022 –HCL NR. 58 DIN 09.08.2022 PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI BALENI

Hotararea nr. 57/2022 – HCL NR. 57 DIN 09.08.2022 PRIV. REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A SUPRAF. DE PASUNE NR.8518 DIN 04.05.2018 -SERGENTU DANIEL II

Hotararea nr. 56/2022 – HCL NR. 56 DIN 09.08.2022 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotararea nr. 55/2022 – HCL NR. 55 DIN 09.08.2022 PRIV. ACORDAREA DE INLESNIRI LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE RESTANTE CONTRIBUABILILOR PERS. FIZICE SSI JURIDICE DIN COM. BALENI

Hotararea nr. 54/2022 – HCL NR. 54 DIN 09.08.2022 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

Hotararea nr. 53/2022 –HCL NR. 53 DIN 26.07.2022 PRIV. APROBAREA COFINANTARII DIN BUGETUL LOCAL A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE LUCRARI DE MODERNIZARE A DRUMURILOR PUBLICE SI ASIGURAREA OPTIMIZARII SCURGERII CORESPUNZATOARE APELOR PLUVIALE

Hotararea nr. 52/2022 – HCL NR. 52 DIN 26.07.2022PRIVIND APROBAREA TEHNICO- ECONOMICI AI OBIECTIVULUI LUCRARI DE MODERNIZARE A DRUMURILOR PUBLICE SI ASIGURAREA OPTIMIZARII SCURGERII CORESPUNZATOARE A APELOR PLUVIALE

Hotararea nr. 51/2022 –HCL NR.51 DIN 26.07.2022 PRIV. APROBAREA COFINANTARII DIN BUGETUL LOCAL A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE MODERNIZARE DC 41A ,CENTURA OCOLITOARE ,COM. BALENI, FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL ANGHEL SALIGNY

Hotararea nr. 50/2022 – HCL NR. 50 DIN 26.07.2022 PRIV. APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE MODERNIZARE DC41A CENTURA OCOLITOARE,COM. BALENI, JUD. DAMBOVITA

Hotararea nr. 49/2022 – HCL NR. 49 DIN 13.07.2022 PRIV. APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PT LUCRARI DE REFACERE PRIN MODERNIZARE ACCES PIETONAL PT ELEVI SI PRESCOLARI(ZONA T.U.BALEANU-GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALENI)

Hotararea nr. 48/2022 – HCL NR. 48 DIN 13.07.2022 PRIV ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PT CATEGORIILE DE CHELTUIELI, CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STA PRIN PNDL PT LICEUL TEHNOLOGIC U.BALEANU ,ETAPA A II A

Hotararea nr. 47/2022 – HCL NR. 47 DIN 13.07.2022 PRIV ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PT OBIECTIVUL -LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU ,COM. BALENI, ETAPA A II A

Hotararea nr. 46/2022 – HCL NR.46 DIN 13.07.2022 PRIV ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PT CATEGORII DE CHELTUIELI, CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PNDL -REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROG. PRELUNGIT

Hotararea nr. 45/2022 –HCL NR. 45 DIN 13.07.2022 PRIV ACTUALIZARE INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PT REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COM. BALENI ,SAT BALENI ROMANI,JUD. DAMBOVITA

Hotararea nr. 44/2022 –HCL NR. 44 DIN 04.07.2022 PRIV. APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI REPARATII SEDIU VECHI PRIMARIA BALENI, JUD. DAMBOVITA

Hotararea nr. 43/2022 – HCL NR. 43 DIN 04.07.2022 PRIV. APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI -MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN COM. BALENI,JUD.DAMBOVITA

Hotararea nr. 42/2022 –HCL NR. 42 DIN 04.07.2022 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 HCAABD~1

Hotararea nr. 40/2022 – HCL NR. 40 DIN 04.07.2022 PRIV. APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE DE LA FNGCIMM SA IFN NR. 707 DIN 10.10.2017 PANA LA DATA DE 25.09.2023 HC75F5~1

Hotararea nr. 39/2022 – HCL NR. 39 DIN 02.06.2022 PRIV. APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE UAT BALENI SI SC BONIMO COM SRL PT PROMOVAREA ZILEI DE 24 IUNIE- TARG ANUAL DRAGAICA

Hotararea nr. 38/2022 – HCL NR. 38 DIN 02.06.2022 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 87 DIN 15.12.2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PT ANUL 2022

Hotararea nr. 37/2022 –HCL NR. 37 DIN 02.06.2022 PRIV. ACTUALIZAREA SI MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PT APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. BALENI

Hotararea nr. 36/2022 –HCL NR. 36 DIN 02.06.2022 PRIV. APROBAREA PROIECTULUI REABILITARE MODERATA A L.T.U.BALEANU ,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI DEPUNEREA ACESTUIA IN CADRUL APELULUI DE PROIECT DIN PNRR COMPONENTA C10-FONDUL LOCAL

Hotararea nr. 35/2022 – HCL NR. 35DIN 16.05.2022 PRIV. APROBAREA PROIECTULUI REABILITARE MODERATA A LICEULUI T. U. BALEANU ,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI DEPUNEREA ACESTUIA IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE DIN PNRR

Hotararea nr. 34/2022 –HCL NR. 34 DIN 04.05.2022 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotararea nr. 33/2022 –HCL NR. 33 DIN 04.05.2022 PRIIND MODIFICAREA HCL nr.22 din 30.03.2022 -STABILIREA BURSELOR SCOLARE DE CARE VOR BENEFICIA ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA COM. BALENI

Hotararea nr. 32/2022 –HCL NR. 32 DIN 04.05.2022 PRIV. ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI – REABILITARE CAMIN CULTURAL,SAT BALENI -SARBI, COM. BALENI, JUD.DAMBOVITA

Hotararea nr. 31/2022 –HCL NR. 31 DIN 20.04.2022 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURII SI CHELTUIELI PT ANUL 2022

Hotararea nr. 30/2022 –HCL NR. 30 DIN 20.04.2022 PRIV. APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV PT-EXTINDERE RETEA DE GAZE NATURALE IN COM. BALENI

Hotararea nr. 29/2022 –HCL NR. 29 DIN 30.03.2022 PRIV APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTR. INCHIRIERE PASUNE NR.7691 DIN 20.05.2015- VOICU MARIANA MIHAELA

Hotararea nr. 28/2022 –HCL NR. 28 DIN 30.03.2022 PRIV. APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE NR. 7694 DIN 2015-SERBOIU ADRIAN

Hotararea nr. 27/2022 –HCL NR. 27 DIN 30.03.2022 PRIV. APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTR. DE INCHIRIERE PASUNE NR.7692 DIN 2015 -ROTARU CATALIN

Hotararea nr. 26/2022 –HCL NR. 26 DIN 30.03.2022 PRIV. APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PASUNE NR.7690 DIN 2015-MANDA DANIELA

Hotararea nr. 25/2022 – HCL NR. 25 DIN 30.03.2022 PRIV. APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTR. DE INCHIRIERE PASUNE NR.7697 DIN 2015 -DOBRE VIOREL PETRUT

Hotararea nr. 23/2022 –HCL NR. 23 DIN 30.03.2022 PRIV. APROBAREA INCHIRIERII DE PASUNE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A SUPRAF. DE 13 HA SITUATA IN ZONA DOBRA LOT 2 T. 52,P.321,PROPRIETATE PRIVATA A COM. BALENI

Hotararea nr. 22/2022 –HCL NR. 22 DIN 30.03.2022 PRIV. STABILIREA BURSELOR SCOLARE DE CARE VOR BENEFICIA ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA COM. BALENI

Hotararea nr. 21/2022 –HCL NR. 21 DIN 30.03.2022 PRIV MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL PRIMARIEI COM. BALENI, JUD. DAMBOVITA

Hotararea nr. 20/2022 – HCL NR. 20 DIN 30.03.2022 PRIV. A

Hotararea nr. 19/2022 – HCL NR. 19 DIN 22.03.2022 PRIV. ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL COM. BALENI PT ANUL 2022 PAROHIEI BALENI-ROMANI BISERICA NASTEREA SF.IOAN BOTEZATORUL

Hotararea nr. 18/2022 – HCL NR. 18 DIN 22 DIN 03.2022 PRIV RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ANUL 2022

Hotararea nr. 17/2022 – HCL NR. 17 DIN 08.02.2022 PRIV. ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotararea nr. 16/2022 – HCL NR. 16 DIN 08.02.2022 PRIV.PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA JURIDICA NR. 3603 DIN 2017 INCHEIAT INTRE PRIMARIA BALENI SI S.C.P.DE AVOCATII CIOACA GRIGORESCU SI ASOCIATII – GABRIEL CIOACA SI ASOCIATII

Hotararea nr. 15/2022 – HCL NR. 15 DIN 08.02.2022 PRIV APROBAREA CHELTUIELIOR DE PROTOCOL SI A CHELT. CURENTE NEELIGIBILE SAU NEDECONTATE DE CATRE DIRECTIA DE SANATATE PUB. DTA. PT CENTRUL DE VACCINARE BALENI ,2022

Hotararea nr. 14/2022 – HCL NR. 14 DIN 08.02.2022 PRIV. APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI DE SECRETAR DEBUTANT CU STUDII MEDII IN SECRETAR DEBUTANT CU STUDII SUPERIOARE -LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU

Hotararea nr. 13/2022 – HCL NR. 13 DIN 08.02.2022 PRIV. APROBAREA CONTRACTULUI DE COMODAT INCHEIAT CU CEC BANK PT UTILIZAREA UNUI SPATIU DE 9 MP

Hotararea nr. 12/2022 – HCL NR. 12 DIN 08.02.2022 PRIV. UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2021 IN ANUL 2022

Hotararea nr. 11/2022 – HCL NR. 11 DIN 08.02.2022 PRIV.APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ANUL 2022

Hotararea nr. 10/2022 – HCL NR. 10 DIN 27.01.2022 PRIV. ANALIZA STUDIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REG. AGRICOL AL COM. BALENI PT ANUL 2021 SI STABILIREA PLANULUI DE MASURI PT EFIENTICIZAREA ACESTEI ACTIVITATI

Hotararea nr. 9/2022 – HCL NR. 9 DIN 2.01.2022 PRIV. ANULAREA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE DE DEBITORI,PERS.JURIDICE,RADIATI DIN REG.COMERTULUI SI SCADEREA SOCETATILOR RADIATE DIN EVIDENTA FISCALA

Hotararea nr. 8/2022 – HCL NR. 8 DIN 27.01.2022 PRIV. DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL C.L.B. PT CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFES. ALE SECRETARULUI GENERAL AL COM. BALENI

Hotararea nr. 7/2022 – HCL NR. 7 DIN 27.01.2022 PRIV. APROBAREA INTRARII IN VIGOARE LA DATA DE 01.03.2022 A HCL NR.91 DIN 2021-APROBAREA TAXEI DE HABITAT PT LUNILE IANUARIE SI FEBRUARIE 2022 LA NIV ANULUI 2021

Hotararea nr. 6/2022 – HCL NR. 6 DIN 27.01.2022 PRIV. APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PT ANUL 2021

Hotararea nr. 5/2022 – HCL NR. 5 DIN 27.01.2022 PRIV. ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL AL COM.BALENI A AJUTORULUI PT INCALZIRE FAM. SI PERS. SINGURE ALE CAROR LOCUINTE NU SE INCADREAZA IN DEFINITIA PREVAZ. LA ART.3 ALIN(1) DIN L.226 2021

Hotararea nr. 4/2022 – HCL NR. 4 DIN 27.01.2022 PRIVIND APROBAREA NR. ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP PT ANUL 2022

Hotararea nr. 3/2022 – HCL NR. 3 DIN 27.01.2022 PRIV. STABILIREA SITUATIILOR DEOSEBITE DE NECESITATE PENTRU CARE SE ACORDA AJUTOARE DE URGENTA FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE

Hotararea nr. 2/2022 – HCL NR. 2 DIN 27.01.2022 PRIV. APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PT BENEFICIARII LEGII 416 DIN 2016 ,PT ANUL 2022

Hotararea nr. 1/2022 – HCL NR. 1 DIN 21.01.2022 PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII , A AMPLASAMENTULUI ËXTINDERE,MODERNIZARE SI DOTARE SEDIU PRIMARIA B

Hotarari 2020

Hotararea nr. 66/2020 – HCL RECTIFICARE BUGET 24.09.2020

Hotararea nr. 15/2020 – HCL aprobare buget 17.02.2020

Hotarari 2019

Hotararea nr. 39/2019 – HCL NR.39 DIN 2019

Hotararea nr. 38/2019 – HCL NR.38 DIN 2019

Hotararea nr. 37/2019 – HCL NR.37 DIN 2019

Hotararea nr. 36/2019 – HCL NR.36 DIN 2019

Hotararea nr. 35/2019 – HCL NR.35 DIN 2019

Hotararea nr. 34/2019 – HCL NR.34 DIN 2019

Hotararea nr. 33/2019 – HCL NR.33 DIN 2019

Hotararea nr. 32/2019 – HCL NR.32 DIN 2019

Hotararea nr. 31/2019 – HCL NR.31 DIN 2019

Hotararea nr. 30/2019 – HCL NR.30 DIN 2019

Hotararea nr. 29/2019 – HCL NR.29 DIN 2019

Hotararea nr. 28/2019 – HCL NR.28 DIN 2019

Hotararea nr. 27/2019 – HCL NR.27 DIN 2019

Hotararea nr. 26/2019 – HCL NR. 26 DIN 2019

Hotararea nr. 25/2019 – HCL NR. 25 DIN 2019

Hotararea nr. 24/2019 – HCL NR. 24 DIN 2019

Hotararea nr. 23/2019 – HCL NR. 23 DIN 2019

Hotararea nr. 22/2019 – HCL NR. 22 DIN 2019

Hotararea nr. 21/2019 – HCL NR. 21 DIN 2019

Hotararea nr. 20/2019 – HCL NR. 20 DIN 2019

Hotararea nr. 19/2019 – HCL NR. 19 DIN 2019

Hotararea nr. 18/2019 – HCL NR. 18 DIN 2019

Hotararea nr. 17/2019 – HCL NR. 17 DIN 2019

Hotararea nr. 16/2019 – HCL NR. 16 DIN 2019

Hotararea nr. 15/2019 – HCL NR. 15 DIN 2019

Hotararea nr. 14/2019 – HCL NR. 14 DIN 2019

Hotararea nr. 13/2019 – HCL NR. 13 DIN 2019

Hotararea nr. 12/2019 – HCL NR. 12 DIN 2019

Hotararea nr. 11/2019 – HCL NR. 11 DIN 2019

Hotararea nr. 10/2019 – HCL NR. 10 DIN 2019

Hotararea nr. 9/2019 – HCL NR. 9 DIN 2019

Hotararea nr. 8/2019 – HCL NR. 8 DIN 2019

Hotararea nr. 7/2019 – HCL NR. 7 DIN 2019

Hotararea nr. 6/2019 – HCL NR. 6 DIN 2019

Hotararea nr. 5/2019 – HCL NR. 5 DIN 2019

Hotararea nr. 4/2019 – HCL NR. 4 DIN 2019

Hotararea nr. 3/2019 – HCL NR. 3 DIN 2019

Hotararea nr. 2/2019 – HCL NR. 2 DIN 2019

Hotararea nr. 1/2019 – HCL NR. 1 DIN 2019

Hotarari 2018

Hotararea nr. 73/2018 – HCL NR.73

Hotararea nr. 72/2018 – HCL NR.72

Hotararea nr. 71/2018 – HCL NR.71

Hotararea nr. 70/2018 – HCL NR.70

Hotararea nr. 48/2018 – HCL NR.48

Hotararea nr. 47/2018 – HCL NR.47

Hotararea nr. 46/2018 – HCL NR.46

Hotarari 2016

Hotararea nr. 94/2016 – privind aprobarea scoaterii la concesiune a suprafeţei aferente Complexului Comercial Băleni

Hotararea nr. 93/2016 – privind aprobarea scoterii la concesiune a suprafeţei de 2,5HA Fosta Balastieră în vederea amenajării unui centru reciclare deşeuri

Hotararea nr. 92/2016 – prvind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi teren a unor persoane fizice şi persoane juridice

Hotararea nr. 91/2016 – privind transformarea funcţiei publice din consilier

Hotararea nr. 90/2016 –privind aprobarea regulamentului de implementare a formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

Hotararea nr. 89/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Băleni

Hotararea nr. 88/2016 – privind demararea procedurilor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţie [Ac

Hotararea nr. 87/2016 – privind aprobarea participării Comunei Băleni la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional-program Rabla 2016

Hotararea nr. 86/2016 – privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice din comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 85/2016 – privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de administraţie

Hotararea nr. 84/2016 – privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de administraţie

Hotararea nr. 83/2016 – privind utilizarea fondului de rulment pentru anul 2016

Hotararea nr. 82/2016 – privind desemnarea primarului localităţii domnul Muşat Florea ca reprezentant UAT

Hotararea nr. 81/2016 – privind mandatare specială a reprezentantului UAT

Hotararea nr. 80/2016 – privind viceprimarului domnul Valu Ionut Cristian

Hotararea nr. 79/2016 – privind aprobarea comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 78/2016 – privind alegerea viceprimarului localităţii Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 77/2016 – privind imputernicirea primarului localitatii Baleni pentru semnarea contractului de vanzare cumparare

Hotararea nr. 76/2016 – privind aprobarea sponsorizării de către SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A.

Hotararea nr. 75/2016 – privind modificarea HCL nr.12

Hotararea nr. 74/2016 – privind alimentarea cu energie electrică TARG PERIODIC

Hotararea nr. 73/2016 – privind incetarea mandatului de viceprimar si consilier local a domnului VALU IONUT CRISTIAN

Hotararea nr. 72/2016 – privind alimentarea cu energie electrică -pompă apă-utilizator HRISTACHE GHEORGHE

Hotararea nr. 71/2016 – privind alimentarea cu energie electrică -pompă apă-utilizator VLAD NICULAE

Hotararea nr. 70/2016 – privind alimentarea cu energie electrică-utilizator DAN STEFAN

Hotararea nr. 69/2016 – privind modificarea HCL nr.15_25.02.2016

Hotararea nr. 68/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE DRUMURI SAT BALENI SARBI

Hotararea nr. 67/2016 – privind alimentarea cu energie electrica -racordare locuinta -utilizator NISIPARU FLORIN

Hotararea nr. 66/2016 – privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 1647mp in punctul Viroaga Baleni-Romani, judetul Dambovita

Hotararea nr. 65/2016 – privind modificarea inventarului comuei Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 64/2016 – privind alimentarea cu energie electrica -pompa -PAUN CORNEL

Hotararea nr. 63/2016 – privind delegarea COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA ca operator local de servicii de furnizare de apa şi canalizare în comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 62/2016 – privind modificarea HCL nr.109-05.11.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016

Hotararea nr. 61/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea de bunuri imobile proprietate privată a comunei Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 60/2016 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 542mp TEREN FOST SERVICE BĂLENI-SÂRBI

Hotararea nr. 59/2016 – privind interzicerea comertului stradal in zona Targului Saptamanal La Mama Dora SRL

Hotararea nr. 58/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna GRIGORE NICOLETA GABRIELA in baza LEGII 15-2003

Hotararea nr. 57/2016 – privind respingerea cererii depuse de domnu ROMAN ION FLORIN

Hotararea nr. 56/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna PATRASCU ANA-MARIA

Hotararea nr. 55/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna ZAMFIR GEORGIANA

Hotararea nr. 54/2016 – privind respingerea cererii depuse doamna LUCA ALINA FLORINA

Hotararea nr. 53/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna LUCA ROMINA ELENA

Hotararea nr. 52/2016 – privind respingerea cererii de domnul LEONTE RABIN-ALEXANDRU

Hotararea nr. 51/2016 – privind respingerea cererii depuse de domnul VASILE COSTEL

Hotararea nr. 50/2016 – privind respingererea cererii depuse de doamna NICOLAE RAMONA

Hotararea nr. 49/2016 – privind aprobarea cererii domnului NICOLAE GEORGIAN

Hotararea nr. 48/2016 – privind aprobarea cererii domnului JIMBLARU SILVIU CRISTI

Hotararea nr. 47/2016 – privind aprobarea cererii doamnei IVAN MARIANA-LOREDANA

Hotararea nr. 46/2016 – privind respingerea cererii domnului DUMITRU MARIUS SILVIU

Hotararea nr. 45/2016 – privind aprobarea cererii doamnei TUTULEA ELENA-IONELA

Hotararea nr. 44/2016 – privind aprobarea cererii domnului LEONTE ION MARIN COSMIN

Hotararea nr. 43/2016 – privind aprobarea cererii domnului GEREA GEORGE

Hotararea nr. 42/2016 – privind aprobarea cererii domnului TOMA GHEORGHE

Hotararea nr. 41/2016 – privind aprobarea cererii domnului CONSTANTIN FLORIN ROBERT

Hotararea nr. 40/2016 – privind aprobarea cererii domnului IVAN CONSTANTIN CEZAR

Hotararea nr. 39/2016 – privind aprobarea cererii domnului ANTON DANIEL NICOLAE

Hotararea nr. 38/2016 – privind aprobarea cererii domnului TUDORA IONUT

Hotararea nr. 37/2016 – privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Baleni

Hotararea nr. 36/2016 – privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 1647mp in punctul VIROAGA BALENI ROMANI

Hotararea nr. 35/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ~Alimentare cu energie electrica Targ Anual Dragaica~

Hotararea nr. 34/2016 – privind modificarea inventarului comunei Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 33/2016 – privind inregistrarea COMUNEI BALENI la SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr. 32/2016 – privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Primaria Baleni si Parohia Baleni-Biserica Ortodoxa Nasterea Sf.Ioan Botezatorul

Hotararea nr. 31/2016 – privind aprobarea protocolului de colaborare din Primaria Baleni si Asociatia Sportiva Universitatea Baleni

Hotararea nr. 30/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -CRISTIAN ION

Hotararea nr. 29/2016 –  privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -VALU CRISTINA MARIANA

Hotararea nr. 28/2016 – privind demararea procedurilor de achizitie publica pentru anumite obiective de investitii

Hotararea nr. 27/2016 – privind darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 26/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Hotararea nr. 25/2016 – privind modificarea si completarea HCL nr.105-05.11.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016

Hotararea nr. 24/2016 – privind sustinerea financiara a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dobra Baleni

Hotararea nr. 23/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public al comunei Baleni -PETRE GHEORGHE

Hotararea nr. 22/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -MATU FLORICA

Hotararea nr. 21/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -DAN DANIEL IONEL

Hotararea nr. 20/2016 – privind amplasarea unei retele electrice -DAN CONSTANTIN

Hotararea nr. 19/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU

Hotararea nr. 18/2016 – privind instrumentarea proiectului Reabilitare si dotare Camin cultural sat Baleni-Sarbi, comuna Baleni, judetul Dambvita

Hotararea nr. 17/2016 – privind demararea procedurilor de achizitie publica a obiectivului de investitie Achizitionare cupa buldoexcavator

Hotararea nr. 16/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Dispensar medical in comuna Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 15/2016 – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice in scopul executarii unor investitii din comuna Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 14/2016 – privind aprobarea modificarii Capitolului I din contractul de concesiune nr.9995

Hotararea nr. 13/2016 – privind validarea mandatului de consilier local a domnului BINU GHEORGHE

Hotararea nr. 12/2016 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Hotararea nr. 11/2016 – privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiio provenind din familii defavorizate

Hotararea nr. 10/2016 – privind Conventia de colaborare din Consiliul Local Baleni si Societatea Nationala de Cruce Rosie -Filiala Dambovita

Hotararea nr. 9/2016 – privind mandatarea domnului primar Paraschiv Marian de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale ale secretarului localitatii Baleni

Hotararea nr. 8/2016 – privind utilizarea fondului de rulment pentru anul 2016

Hotararea nr. 7/2016 –

Hotararea nr. 6/2016 –  privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Băleni

Hotararea nr. 5/2016 – privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BĂLEANU

Hotararea nr. 4/2016 – privind amplasarea unei reţele electrice pe domeniul public al comunei Băleni

Hotararea nr. 3/2016 – privind modficarea HCL 109

Hotararea nr. 2/2016 – privind aprobarea planului anual de acţiuni de interes local

Hotararea nr. 1/2016 – privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2015