Hotarari ale consiliului local

Hotarari 2022

Hotararea nr. 11 –  HCL buget si venituri de cheltuieli  din 08.02.2022

Hotarari 2020

Hotararea nr. 66/2020 – HCL RECTIFICARE BUGET 24.09.2020

Hotararea nr. 15/2020 – HCL aprobare buget 17.02.2020

Hotarari 2019

Hotararea nr. 39/2019 – HCL NR.39 DIN 2019

Hotararea nr. 38/2019 – HCL NR.38 DIN 2019

Hotararea nr. 37/2019 – HCL NR.37 DIN 2019

Hotararea nr. 36/2019 – HCL NR.36 DIN 2019

Hotararea nr. 35/2019 – HCL NR.35 DIN 2019

Hotararea nr. 34/2019 – HCL NR.34 DIN 2019

Hotararea nr. 33/2019 – HCL NR.33 DIN 2019

Hotararea nr. 32/2019 – HCL NR.32 DIN 2019

Hotararea nr. 31/2019 – HCL NR.31 DIN 2019

Hotararea nr. 30/2019 – HCL NR.30 DIN 2019

Hotararea nr. 29/2019 – HCL NR.29 DIN 2019

Hotararea nr. 28/2019 – HCL NR.28 DIN 2019

Hotararea nr. 27/2019 – HCL NR.27 DIN 2019

Hotararea nr. 26/2019 – HCL NR. 26 DIN 2019

Hotararea nr. 25/2019 – HCL NR. 25 DIN 2019

Hotararea nr. 24/2019 – HCL NR. 24 DIN 2019

Hotararea nr. 23/2019 – HCL NR. 23 DIN 2019

Hotararea nr. 22/2019 – HCL NR. 22 DIN 2019

Hotararea nr. 21/2019 – HCL NR. 21 DIN 2019

Hotararea nr. 20/2019 – HCL NR. 20 DIN 2019

Hotararea nr. 19/2019 – HCL NR. 19 DIN 2019

Hotararea nr. 18/2019 – HCL NR. 18 DIN 2019

Hotararea nr. 17/2019 – HCL NR. 17 DIN 2019

Hotararea nr. 16/2019 – HCL NR. 16 DIN 2019

Hotararea nr. 15/2019 – HCL NR. 15 DIN 2019

Hotararea nr. 14/2019 – HCL NR. 14 DIN 2019

Hotararea nr. 13/2019 – HCL NR. 13 DIN 2019

Hotararea nr. 12/2019 – HCL NR. 12 DIN 2019

Hotararea nr. 11/2019 – HCL NR. 11 DIN 2019

Hotararea nr. 10/2019 – HCL NR. 10 DIN 2019

Hotararea nr. 9/2019 – HCL NR. 9 DIN 2019

Hotararea nr. 8/2019 – HCL NR. 8 DIN 2019

Hotararea nr. 7/2019 – HCL NR. 7 DIN 2019

Hotararea nr. 6/2019 – HCL NR. 6 DIN 2019

Hotararea nr. 5/2019 – HCL NR. 5 DIN 2019

Hotararea nr. 4/2019 – HCL NR. 4 DIN 2019

Hotararea nr. 3/2019 – HCL NR. 3 DIN 2019

Hotararea nr. 2/2019 – HCL NR. 2 DIN 2019

Hotararea nr. 1/2019 – HCL NR. 1 DIN 2019

Hotarari 2018

Hotararea nr. 73/2018 – HCL NR.73

Hotararea nr. 72/2018 – HCL NR.72

Hotararea nr. 71/2018 – HCL NR.71

Hotararea nr. 70/2018 – HCL NR.70

Hotararea nr. 48/2018 – HCL NR.48

Hotararea nr. 47/2018 – HCL NR.47

Hotararea nr. 46/2018 – HCL NR.46

Hotarari 2016

Hotararea nr. 94/2016 – privind aprobarea scoaterii la concesiune a suprafeţei aferente Complexului Comercial Băleni

Hotararea nr. 93/2016 – privind aprobarea scoterii la concesiune a suprafeţei de 2,5HA Fosta Balastieră în vederea amenajării unui centru reciclare deşeuri

Hotararea nr. 92/2016 – prvind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi teren a unor persoane fizice şi persoane juridice

Hotararea nr. 91/2016 – privind transformarea funcţiei publice din consilier

Hotararea nr. 90/2016 –privind aprobarea regulamentului de implementare a formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

Hotararea nr. 89/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Băleni

Hotararea nr. 88/2016 – privind demararea procedurilor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţie [Ac

Hotararea nr. 87/2016 – privind aprobarea participării Comunei Băleni la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional-program Rabla 2016

Hotararea nr. 86/2016 – privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice din comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 85/2016 – privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de administraţie

Hotararea nr. 84/2016 – privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de administraţie

Hotararea nr. 83/2016 – privind utilizarea fondului de rulment pentru anul 2016

Hotararea nr. 82/2016 – privind desemnarea primarului localităţii domnul Muşat Florea ca reprezentant UAT

Hotararea nr. 81/2016 – privind mandatare specială a reprezentantului UAT

Hotararea nr. 80/2016 – privind viceprimarului domnul Valu Ionut Cristian

Hotararea nr. 79/2016 – privind aprobarea comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 78/2016 – privind alegerea viceprimarului localităţii Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 77/2016 – privind imputernicirea primarului localitatii Baleni pentru semnarea contractului de vanzare cumparare

Hotararea nr. 76/2016 – privind aprobarea sponsorizării de către SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A.

Hotararea nr. 75/2016 – privind modificarea HCL nr.12

Hotararea nr. 74/2016 – privind alimentarea cu energie electrică TARG PERIODIC

Hotararea nr. 73/2016 – privind incetarea mandatului de viceprimar si consilier local a domnului VALU IONUT CRISTIAN

Hotararea nr. 72/2016 – privind alimentarea cu energie electrică -pompă apă-utilizator HRISTACHE GHEORGHE

Hotararea nr. 71/2016 – privind alimentarea cu energie electrică -pompă apă-utilizator VLAD NICULAE

Hotararea nr. 70/2016 – privind alimentarea cu energie electrică-utilizator DAN STEFAN

Hotararea nr. 69/2016 – privind modificarea HCL nr.15_25.02.2016

Hotararea nr. 68/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE DRUMURI SAT BALENI SARBI

Hotararea nr. 67/2016 – privind alimentarea cu energie electrica -racordare locuinta -utilizator NISIPARU FLORIN

Hotararea nr. 66/2016 – privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 1647mp in punctul Viroaga Baleni-Romani, judetul Dambovita

Hotararea nr. 65/2016 – privind modificarea inventarului comuei Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 64/2016 – privind alimentarea cu energie electrica -pompa -PAUN CORNEL

Hotararea nr. 63/2016 – privind delegarea COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA ca operator local de servicii de furnizare de apa şi canalizare în comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 62/2016 – privind modificarea HCL nr.109-05.11.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016

Hotararea nr. 61/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea de bunuri imobile proprietate privată a comunei Băleni, judeţul Dâmboviţa

Hotararea nr. 60/2016 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 542mp TEREN FOST SERVICE BĂLENI-SÂRBI

Hotararea nr. 59/2016 – privind interzicerea comertului stradal in zona Targului Saptamanal La Mama Dora SRL

Hotararea nr. 58/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna GRIGORE NICOLETA GABRIELA in baza LEGII 15-2003

Hotararea nr. 57/2016 – privind respingerea cererii depuse de domnu ROMAN ION FLORIN

Hotararea nr. 56/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna PATRASCU ANA-MARIA

Hotararea nr. 55/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna ZAMFIR GEORGIANA

Hotararea nr. 54/2016 – privind respingerea cererii depuse doamna LUCA ALINA FLORINA

Hotararea nr. 53/2016 – privind respingerea cererii depuse de doamna LUCA ROMINA ELENA

Hotararea nr. 52/2016 – privind respingerea cererii de domnul LEONTE RABIN-ALEXANDRU

Hotararea nr. 51/2016 – privind respingerea cererii depuse de domnul VASILE COSTEL

Hotararea nr. 50/2016 – privind respingererea cererii depuse de doamna NICOLAE RAMONA

Hotararea nr. 49/2016 – privind aprobarea cererii domnului NICOLAE GEORGIAN

Hotararea nr. 48/2016 – privind aprobarea cererii domnului JIMBLARU SILVIU CRISTI

Hotararea nr. 47/2016 – privind aprobarea cererii doamnei IVAN MARIANA-LOREDANA

Hotararea nr. 46/2016 – privind respingerea cererii domnului DUMITRU MARIUS SILVIU

Hotararea nr. 45/2016 – privind aprobarea cererii doamnei TUTULEA ELENA-IONELA

Hotararea nr. 44/2016 – privind aprobarea cererii domnului LEONTE ION MARIN COSMIN

Hotararea nr. 43/2016 – privind aprobarea cererii domnului GEREA GEORGE

Hotararea nr. 42/2016 – privind aprobarea cererii domnului TOMA GHEORGHE

Hotararea nr. 41/2016 – privind aprobarea cererii domnului CONSTANTIN FLORIN ROBERT

Hotararea nr. 40/2016 – privind aprobarea cererii domnului IVAN CONSTANTIN CEZAR

Hotararea nr. 39/2016 – privind aprobarea cererii domnului ANTON DANIEL NICOLAE

Hotararea nr. 38/2016 – privind aprobarea cererii domnului TUDORA IONUT

Hotararea nr. 37/2016 – privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Baleni

Hotararea nr. 36/2016 – privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 1647mp in punctul VIROAGA BALENI ROMANI

Hotararea nr. 35/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ~Alimentare cu energie electrica Targ Anual Dragaica~

Hotararea nr. 34/2016 – privind modificarea inventarului comunei Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 33/2016 – privind inregistrarea COMUNEI BALENI la SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr. 32/2016 – privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Primaria Baleni si Parohia Baleni-Biserica Ortodoxa Nasterea Sf.Ioan Botezatorul

Hotararea nr. 31/2016 – privind aprobarea protocolului de colaborare din Primaria Baleni si Asociatia Sportiva Universitatea Baleni

Hotararea nr. 30/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -CRISTIAN ION

Hotararea nr. 29/2016 –  privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -VALU CRISTINA MARIANA

Hotararea nr. 28/2016 – privind demararea procedurilor de achizitie publica pentru anumite obiective de investitii

Hotararea nr. 27/2016 – privind darea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 26/2016 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Hotararea nr. 25/2016 – privind modificarea si completarea HCL nr.105-05.11.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016

Hotararea nr. 24/2016 – privind sustinerea financiara a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dobra Baleni

Hotararea nr. 23/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public al comunei Baleni -PETRE GHEORGHE

Hotararea nr. 22/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -MATU FLORICA

Hotararea nr. 21/2016 – privind amplasarea unei retele electrice pe domeniul public -DAN DANIEL IONEL

Hotararea nr. 20/2016 – privind amplasarea unei retele electrice -DAN CONSTANTIN

Hotararea nr. 19/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU

Hotararea nr. 18/2016 – privind instrumentarea proiectului Reabilitare si dotare Camin cultural sat Baleni-Sarbi, comuna Baleni, judetul Dambvita

Hotararea nr. 17/2016 – privind demararea procedurilor de achizitie publica a obiectivului de investitie Achizitionare cupa buldoexcavator

Hotararea nr. 16/2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Dispensar medical in comuna Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 15/2016 – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice in scopul executarii unor investitii din comuna Baleni, judetul Dambovita

Hotararea nr. 14/2016 – privind aprobarea modificarii Capitolului I din contractul de concesiune nr.9995

Hotararea nr. 13/2016 – privind validarea mandatului de consilier local a domnului BINU GHEORGHE

Hotararea nr. 12/2016 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Hotararea nr. 11/2016 – privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiio provenind din familii defavorizate

Hotararea nr. 10/2016 – privind Conventia de colaborare din Consiliul Local Baleni si Societatea Nationala de Cruce Rosie -Filiala Dambovita

Hotararea nr. 9/2016 – privind mandatarea domnului primar Paraschiv Marian de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale ale secretarului localitatii Baleni

Hotararea nr. 8/2016 – privind utilizarea fondului de rulment pentru anul 2016

Hotararea nr. 7/2016 –

Hotararea nr. 6/2016 –  privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Băleni

Hotararea nr. 5/2016 – privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BĂLEANU

Hotararea nr. 4/2016 – privind amplasarea unei reţele electrice pe domeniul public al comunei Băleni

Hotararea nr. 3/2016 – privind modficarea HCL 109

Hotararea nr. 2/2016 – privind aprobarea planului anual de acţiuni de interes local

Hotararea nr. 1/2016 – privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2015