Asezare Geografica

Comuna Baleni este situata în Câmpia Târgoviste, la 44°82´ latitudine nordica si 25°67´ longitudine estic.

Localitatea se afla situata la aproximativ 22 km de municipiul Târgoviste si la aproximativ 55 km de Bucuresti.

Suprafata teritoriala
Suprafata teritoriala administrativa a comunei cuprinde 6.124 hectare din care: 4.512 hectare sunt teren arabil, 326 hectare sunt pasuni, 683 hectare de padure iar 26 hectare sunt luciu de apa.

Din totalul suprafetei, 4.144 hectare se gasesc in intravilanul comunei si 1.980 hectare în extravilanul acesteia.

Suprafata totala locuibila este de 112.803 mp din care: 160 mp sunt în proprietate majoritar de stat. În anul 2009 au fost finalizate 31 locuinte, in totalitate din fonduri private si au fost eliberate 27 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, insumand 4.578 mp.

Populatia comunei Baleni
În administrarea comunei intra 2.270 locuinte (din care 2 sunt de stat) si 2.224 gospodarii.

Conform statisticilor, la 1 iulie 2009 populatia stabila a comunei Baleni constituia 8.261 de persoane, 49,9% dintre acestea fiind de sex feminin. Distributia pe cele doua sate a populatiei este :

Baleni Români 43,9% (3.785)
Baleni Sârbi 56,1% (4.836)
ase Asezare geografica / populatie

La nivelul comunei populatia a a inregistrat o evolutie, in special datorita sporului natural pozitiv.

Conform informatiilor detinute de Primaria comunei Baleni, in anul 2010 in comuna locuiau aproximativ 3.800 de bulgari si 1.800 rromi.

Populatia pe grupe de varsta
Conform datelor statistice , in anul 2009 populatia comunei era de 8.621 persoane din care 1.915 copii sub 14 ani, 5.219 persoane cu varsta intre 15-59 ani, iar diferenta de 1.487 sunt persoane de peste 60 de ani.

Din structura populatiei pe varsta se observa faptul ca ponderea copiilor sub 14 ani este mai mare decat cea a varstnicilor peste 60 de ani, fapt evidentiat si de sporul natural pozitiv inregistrat in acesta comuna.