Achizitii publice

DECLARATIE PARTICIPANTI

NORME PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea și desfășurarea Procedurii simplificate proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (l) lit. d) din Lege.