Protectia datelor cu caracter personal

Datele responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal:

Stan Silvica avand functia de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Stare Civila la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Baleni, judetul Dambovita

Telefon: 0245 265004; Fax: 0245 265200; Email: primaria_baleni@yahoo.com