Certificate de urbanism si Autorizatii de construire

Autorizatii de construire/desfiintare

Nr.crt Nume si prenume beneficiar Tip Nr.AC /C.U. Vizualizare PDF
01  MARIA MARIN AC 01  AC 1 08_01_2018
02 SDEE MUNTENIA NORD AC 02 AC 2 16_01_2018
03 DAN DANIEL NATANEL AC 03  AC 3 25_01_2018
04 SC OIL DP SRL AC 04  AC 4 06_03_2018
05 SDEE MUNTENIA NORD AC 05 AC 5 26_02_2018
06 SC OIL DP SRL AC 06  AC 6 09_03_2018
07 SDEE MUNTENIA NORD AC 07 AC 7 12_03_2018
08 SDEE MUNTENIA NORD AC 09  AC 9 27_03_2018
09 SDEE MUNTENIA NORD AC 10 AC 10 03_04_2018
10 SDEE MUNTENIA NORD AC 11 AC 11 24_04_2018
11 SDEE MUNTENIA NORD AC 12 AC 12 04_05_2018
12 SDEE MUNTENIA NORD AC 13  AC 13 04_05_2018
13 SERGENTU MARIAN AC 14  AC 14 10_05_2018
14 DUMITRU CRISTIAN MARIAN AC 16 AC 16 15_05_2018
15 ZORILA IONUT AC 17 AC 17 18_05_2018
16 COMUNA BALENI AC 18 AC 18 13_06_2018
17 SDEE MUNTENIA NORD AC 19 AC 19 15_06_2018
18 SC MATIMAR DEGETEL SRL AC 20  AC 20 19_06_2018
19 RUSESCU GEORGETA AC 21  AC 21 28_06_2018
20 MATEI SILVIA AC 22  AC 22 29_06_2018
21 SDEE MUNTENIA NORD AC 23  AC 23 10_07_2018
22 SDEE MUNTENIA NORD AC 24 AC 24 12_07_2018
23 SDEE MUNTENIA NORD AC 25  AC 25 12_07_2018
24 SC POTENTIAL CONS SRL AC 26  AC 26 12_07_2018
25 SDEE MUNTENIA NORD AC 27 AC 27 19_07_2018
26 LILIAC LIDIA LUMINITA AC 29 AC 29 19_07_2018
27 COMUNA BALENI AC 30 AC 30 19_07_2018
28 SDEE MUNTENIA NORD AC 31 AC 31 19_07_2018
29 TECU MARIA AC 32 AC 32 19_07_2018
30 MARCU DANIEL EMANUEL AC 33 AC 33 19_07_2018
31 SDEE MUNTENIA NORD AC 34 AC 34 19_07_2018
32 VENETE DANIEL AC 35 AC 35 19_07_2018
33 MATACHE IONUT RAZVAN AC 36 AC 36 19_07_2018
34 DRAGHICI IONUT DANIEL AC 37 AC 37 19_07_2018
35 TEODORESCU MARIUS AC 38 AC 38 19_07_2018
36 SFETCU FLOREA AC 39 AC 39 19_07_2018
37 SDEE MUNTENIA NORD AC 40 AC 40 19_07_2018
38 SDEE MUNTENIA NORD AC 41 AC 41 19_07_2018
39 COMUNA BALENI AC 42 AC 42 19_07_2018
40 COMUNA BALENI AC 43 AC 43 19_07_2018
41 DUMITRU ZAMFIR AC 44 AC 44 19_07_2018
42 DOBRE MARIUS IULIAN AC 45 AC 45 19_07_2018
43 SDEE MUNTENIA NORD AC 46 AC 46 19_07_2018
44 SDEE MUNTENIA NORD AC 47 AC 47 19_07_2018
45 SDEE MUNTENIA NORD AC 48 AC 48 19_07_2018

Certificate de urbanism

Nr.crt Nume si prenume beneficiar Tip Nr.AC /C.U. Vizualizare PDF
01 ZORILA IONUT CU 01 C.U. NR.1 DIN 03.01.2018
02 STOIAN GHEORGHE CU 02 C.U. NR.2 DIN 10.01.2018
03 MATACHE IONUT RAZVAN CU 03 C.U. NR.3 DIN 18.01.2018
04 CMC INOVATIV UTILAJ CU 04 C.U. NR.4 DIN 25.01.2018
05 COMUNA BALENI CU 05 C.U. NR.5 DIN 31.01.2018
06 DUMITRU CONSTANTIN CU 06 C.U. NR.6 DIN 06.02.2018
07 DUMITRU CRISTIAN MARIAN CU 07 C.U. NR.7 DIN 07.02.2018
09 LUPU SILVIU DUMITRU CU 09 C.U. NR.9 DIN 13.02.2018
10 CAPORALU VICTOR CU 11 C.U NR.11 DIN 15.02.2018
11 ZORILA FLORIN CU 13 C.U.NR.13 DIN 27.02.2018
12 ZORILA GEORGE CU 14 C.U. NR.14 DIN 13.02.2018
13 PREST CONVAS SRL CU 18 C.U. NR.18 DIN 15.03.2018
14 DUTESCU NICULINA CU 19 C.U. NR.19 DIN 15.03.2018
15 OLTEANU ION CRISTIAN CU 20 C.U. NR.20 DIN 19.03.2018
16 MILEA LAZAR CU 23 C.U. NR.23 DIN 7.03.2018
17 POPESCU MIHAIL EUGEN CU 21 C.U. NR.21 DIN 21.03.2018
18 SDEE MUNTENIA NORD CU 22 CU NR 22 26.03.2018
19 SDEE TARGOVISTE CU 24 CU NR 24 29.03.2018
20 SDEE MUNTENIA NORD CU 26 CU NR 26 30.03.2018
21 PUTARU MARIA CU 27 CU NR 27 05.04.2018
22 SERGENTU MARIAN CU 28  CU NR 28 23.04.2018
23 DRAGHICI IONUT DANIEL CU 29 CU NR 29 27.04.2018
24 SFETCU FLOREA CU 30 CU NR 30 02.05.2018
25 TECU MARIA CU 31 CU NR 31 03.05.2018
26 DOBRE MARIUS IULIAN CU 32 CU NR 32 04.05.2018
27 MARCU DANIEL EMANUEL CU 33 CU NR 33 07.05.2018
28 COMUNA BALENI CU 34 CU NR 34 16.05.2018
29 MANOLE FLOREA CU 35 CU NR 35 25.05.2018
30 SDEE MUNTENIA NORD CU 36 CU NR 36 05.06.2018
31 SDEE MUNTENIA NORD CU 37   CU NR 37 08.06.2018
32 SDEE MUNTENIA SA CU 38    CU NR 38 08.06.2018
33 COMUNA BALENI CU 39 CU NR 39 13.06.2018
34 COMUNA BALENI CU 40 CU NR 40 25.06.2018
35 SC GP CONSTRUCT CU 41 CU NR 41 26.06.2018
36 SC GP CONSTRUCT CU 42 CU NR 42 26.06.2018
37 SC GP CONSTRUCT CU 43  CU NR 43 26.06.2018
38 SDEE MUNTENIA NORD CU 44 CU NR 44 28.06.2018
39 VENETE DANIEL CU 45 CU NR 45 09.07.2018
39 VENETE DANIEL CU 46  CU NR 46 09.07.2018
39 PAUN ALEXANDRU SORIN CU 47 CU NR 47 16 07 2018