Ordinea de zi si convocator

Primarul comunei Băleni -judeţul Dâmboviţa ,Dr.Mușat Florea convoacă în temeiul art.39 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , Consiliul Local Băleni, judeţul Dâmboviţa în ŞEDINŢA ORDINARĂ pe LUNA FEBRUARIE  , LUNI   12.02.2018, orele 1600 la sediul Consiliului Local Băleni, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite de necesitate pentru care se acordă ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure

3.Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Băleni ,județul Dâmbovița

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind scoaterea la licitație publică pentru vânzarea suprafeței de 542mp curți-construcții situat în domeniul privat al localității Băleni, județul Dâmbovița

5.Proiect de hotărâre privind utilizarea excendentului bugetului local în anul 2018

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

7.Diverse

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA FEBRUARIE 2018_LUNI 12.02.2018

Arhiva

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA IANUARIE MARTI 30.01.2018 ORELE 16:00

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA NOIEMBRIE MARTI 21.11.2017, ORELE 17_00  

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA OCTOMBRIE MARTI ORELE 18

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA SEPTEMBRIE MARTI 26 SEPTEMBRIE ORELE 19-30

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA MIERCURI 16 AUGUST ORELE 19 30

CONVOCATOR SEDINTA EXTRAORDINARA LUNA AUGUST JOI  03.08.2017 ORELE 19_30

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA IULIE MIERCURI 26 IULIE 2017 ORELE 19_30

CONVOCATOR SEDINTA EXTRAORDINARA LUNI 10 IULIE ORELE 19_30

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA VINERI 30 IUNIE ORELE 19_30

CONVOCATOR CONSILIUL LOCAL BALENI JOI 15 IUNIE ORELE 19.30

CONVOCATOR CONSILIUL LOCAL BALENI VINERI 09.06.2017 ORELE 19.30