Primarul comunei Băleni -judeţul Dâmboviţa ,Dr.Mușat Florea convoacă în temeiul art.39 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , Consiliul Local Băleni, judeţul Dâmboviţa în ŞEDINŢA ORDINARĂ pe LUNA NOIEMBRIE  , MARȚI  21.11.2017, orele 1700 la sediul Consiliului Local Băleni, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea , evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei Băleni , care nu se supun înmatriculării

3.Proiect de hotărâre pentru întocmirea Studiilor de Fezabilitate , Proiect Tehnic , Detalii de Execuție pentru anumite obiective de investiții

4.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Primăriei comunei Băleni, județul Dâmbovița

5.Diverse

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA NOIEMBRIE MARTI 21.11.2017, ORELE 17_00  

Arhiva

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA OCTOMBRIE MARTI ORELE 18

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA SEPTEMBRIE MARTI 26 SEPTEMBRIE ORELE 19-30

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA MIERCURI 16 AUGUST ORELE 19 30

CONVOCATOR SEDINTA EXTRAORDINARA LUNA AUGUST JOI  03.08.2017 ORELE 19_30

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA IULIE MIERCURI 26 IULIE 2017 ORELE 19_30

CONVOCATOR SEDINTA EXTRAORDINARA LUNI 10 IULIE ORELE 19_30

CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA VINERI 30 IUNIE ORELE 19_30

CONVOCATOR CONSILIUL LOCAL BALENI JOI 15 IUNIE ORELE 19.30

CONVOCATOR CONSILIUL LOCAL BALENI VINERI 09.06.2017 ORELE 19.30