Primarul comunei Băleni -judeţul Dâmboviţa, Dr. Mușat Florea convoacă în temeiul art.39 alin.4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul Local Băleni, judeţul Dâmboviţa în ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ pe LUNA IUNIE , JOI 15.06.2017 , orele 1930 la sediul Consiliului Local Băleni, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe agenţilor economici şi persoanelor fizice ce vor desfăşura diferite activităţi în Târgul Anual Drăgaica

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de magazine ce vor distribui produse alimentare şi nealimentare raţionalizate populaţiei , în situaţii deosebite stabilite de lege

3.Diverse 

CONVOCATOR CONSILIUL LOCAL BALENI JOI 15 IUNIE ORELE 19.30

Arhiva

CONVOCATOR CONSILIUL LOCAL BALENI VINERI 09.06.2017 ORELE 19.30